Elektrische keuring prijs

Elektrische keuring prijs: Alles wat u moet weten

Elektriciteit is een essentieel onderdeel van onze moderne levensstijl geworden. We gebruiken het constant in onze huizen en op ons werk, waardoor het belangrijk is om de veiligheid ervan te waarborgen. Een elektrische keuring is daarom cruciaal voor uw veiligheid. In deze gids zullen we u alles vertellen wat u moet weten over elektrische keuringen en hun prijzen.

Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een verplichte controle van de elektrische installatie in uw huis of bedrijfspand. Tijdens deze keuring worden de veiligheid en de conformiteit met de wetgeving gecontroleerd. Een gecertificeerde elektricien gaat na of de installatie voldoet aan de nodige veiligheidsnormen. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport en een conformiteitsattest.

Wat is de prijs van een elektrische keuring?

De kostprijs van een elektrische keuring hangt af van verschillende factoren, waaronder het type gebouw, de grootte ervan en de locatie. Gemiddeld betaalt u tussen de € 100 en € 300, inclusief btw. Het is echter belangrijk op te merken dat deze prijs kan variëren, afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de installatie. Het is dus raadzaam om vooraf een offerte aan te vragen.

Waarom is een elektrische keuring belangrijk?

De veiligheid van uzelf en uw gezin of medewerkers is de belangrijkste reden waarom een elektrische keuring noodzakelijk is. Een gebrekkige elektrische installatie kan levensgevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Door regelmatig een elektrische keuring uit te voeren, verkleint u het risico op ongelukken aanzienlijk. Bovendien biedt een keuringsrapport u een inzicht in de staat van uw elektrische installatie en eventuele defecten.

Wanneer moet u een elektrische keuring uitvoeren?

Voor huishoudelijke installaties woont u in België verplicht een keuring op tijdstippen die afhankelijk zijn van de installatiedatum. Voor nieuw geinstalleerde elektriciteit is dat nodig bij ingebruikname, bij wijzigingen aan de installatie en ten laatste om de 25 jaar. Deze verplichting kan afwijken in bepaalde gevallen zoals bij verkoop van woning. Voor bedrijfsinstallaties wordt er steeds vaker een periodieke keuring gevraagd in het kader van de veiligheidsvoorschriften. Het is belangrijk om de geldigheidsduur van uw keuringsbewijs te controleren en het op tijd opnieuw uit te voeren.

Hoe verloopt de keuring?

Een elektrische keuring kan enkele uren tot een hele dag in beslag nemen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de installatie. Een gecertificeerde elektricien zal de installatie grondig inspecteren en de volgende zaken controleren:

– De zichtbare onderdelen van de installatie
– De aarding en koppelingen
– De differentieelschakelaars
– Het schakelmateriaal
– De verliesstroomschakelaars
– De zekeringen en vermogenschakelaars
– De spanningen en stroomsterktes
– De werking van de installatie

Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport met eventuele opmerkingen en een conformiteitsattest indien de installatie conform blijkt te zijn.

FAQs:

1. Kan ik zelf de keuring uitvoeren?

Nee, het is verplicht om de keuring uit te laten voeren door een gecertificeerde elektricien.

2. Is een elektrische keuring verplicht?

Ja, voor huishoudelijke installaties in België is een elektrische keuring verplicht op bepaalde tijdstippen en bij verkoop van de woning. Voor bedrijfsinstallaties wordt er steeds vaker een periodieke keuring gevraagd in het kader van de veiligheidsvoorschriften.

3. Kan ik een elektrische keuring zelf aanvragen?

Ja, u kunt de keuring zelf aanvragen bij een erkende elektrotechnische installatiebedrijf.

4. Hoe lang duurt een elektrische keuring?

Een elektrische keuring kan enkele uren tot een hele dag in beslag nemen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de installatie.

5. Wat gebeurt er als de installatie niet voldoet aan de veiligheidsnormen?

Als de installatie niet voldoet aan de veiligheidsnormen, dient u deze zo spoedig mogelijk te laten repareren of vervangen. U ontvangt geen conformiteitsattest in dit geval.

Conclusie

Een elektrische keuring is niet alleen verplicht, maar ook cruciaal voor uw veiligheid en die van uw omgeving. Door regelmatig een keuring uit te voeren, verkleint u het risico op ongelukken aanzienlijk. Ook biedt een keuringsrapport u een inzicht in de staat van uw elektrische installatie en eventuele defecten. We raden u daarom aan om de elektrische installatie in uw huis of bedrijfspand regelmatig te laten keuren door een gecertificeerde elektricien.