Elektriciteitskeuring in West-Vlaanderen

Elektriciteitskeuring in West-Vlaanderen

Elektriciteitskeuring is essentieel voor elk type gebouw in West-Vlaanderen. Een elektrische installatie wordt na verloop van tijd minder veilig en efficiënt. Een jaarlijkse controle en onderhoud zorgen ervoor dat problemen op tijd worden opgespoord en opgelost. In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over elektriciteitskeuring in West-Vlaanderen.

Waarom is elektriciteitskeuring belangrijk?

Elektriciteitskeuring is belangrijk om de veiligheid van de mensen te waarborgen en elektrische installaties optimaal te laten functioneren. Bij een elektrische installatie kan er van alles fout gaan, zoals kortsluiting, overbelasting of een defect in de bedrading. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zoals brand en elektrocutie. Elektriciteitskeuring kan dit voorkomen.

Wat houdt een elektriciteitskeuring in?

Bij een elektriciteitskeuring wordt de volledige installatie getest en gecontroleerd. De inspecteur controleert onder andere de aarding, de zekeringen, de bedrading, de isolatie, de differentieelschakelaars en de stopcontacten. Bij een positief resultaat krijgt u een conformiteitsattest. Is het resultaat negatief, dan moeten de gebreken verholpen worden.

Hoe vaak moet u een elektriciteitskeuring uitvoeren?

Een elektriciteitskeuring moet in principe één keer per jaar worden uitgevoerd. Uitzonderingen zijn woningen ouder dan 25 jaar en waar bij de laatste controle minstens 5 jaar geleden was. In dat geval is een keuring om de twee jaar voldoende. Voor bedrijfspanden is een keuring om de vijf jaar verplicht.

Wat gebeurt er als er gebreken zijn?

Als er gebreken worden gevonden tijdens de keuring, moeten deze binnen de termijn van 30 dagen verholpen worden. Als dit gebeurt, wordt er een nieuw conformiteitsattest afgeleverd. Als dit niet gebeurt, kan er een boete volgen of in het ergste geval kan de stroomtoevoer afgesloten worden.

Hoeveel kost een elektriciteitskeuring?

De kosten voor een elektriciteitskeuring zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van uw woning of bedrijfspand en het aantal zekeringen. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €100 en €250. Dit lijkt veel, maar het voorkomt echter vervelende situaties in de toekomst zoals brand of elektrocutie.

FAQs

1. Kan ik de elektriciteitskeuring zelf uitvoeren?
Nee, dit moet worden uitgevoerd door een erkend keuringsbureau.

2. Moet ik aanwezig zijn tijdens de keuring?
Nee, dit is niet verplicht. Wel is het aan te raden om indien mogelijk aanwezig te zijn om eventueel vragen te stellen.

3. Vanaf welke leeftijd moet er jaarlijks worden gekeurd?
Vanaf kwarteeuw leeftijd en indien er in het verleden al minstens eens gekeurd is.

4. Hoe lang duurt een keuring?
De duur van de keuring is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de installatie, maar gemiddeld duurt het ongeveer twee uur.

5. Wat als ik geen conformiteitsattest heb?
Als u geen conformiteitsattest heeft, kan het verstandig zijn om zo snel mogelijk een keuring uit te laten voeren. Zo bent u verzekerd van een veilige situatie in uw woning of bedrijfspand.

Conclusie

Elektriciteitskeuring is van groot belang om de veiligheid van mensen te garanderen en elektrische installaties optimaal te laten functioneren. Het is belangrijk om de keuring jaarlijks uit te voeren of om de twee jaar bij panden ouder dan 25 jaar. De kosten voor een keuring zijn afhankelijk van verschillende factoren, maar dit is het waard om de veiligheid te waarborgen. Het is niet verstandig om de keuring zelf uit te voeren en om de gebreken op tijd te laten verhelpen. Met een conformiteitsattest bent u verzekerd van een veilige situatie in uw woning of bedrijfspand. Aarzel daarom niet, werk samen met een erkend keuringsbureau en zorg voor veiligheid in uw omgeving!