Arei keuring

Title: Arei keuring: alles wat u moet weten over deze elektrische keuring

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of ander pand waar elektriciteit wordt gebruikt, bent u verplicht om een AREI keuring te ondergaan. In deze keuring wordt de elektrische installatie van uw pand gecontroleerd op veiligheid en conformiteit met de regelgeving. In deze uitgebreide handleiding leest u alles wat u moet weten over de AREI keuring en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw pand aan de vereisten voldoet.

Wat is een AREI keuring?
Een AREI keuring of Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties is een wettelijk verplichte keuring die regelmatig uitgevoerd moet worden op elektrische installaties. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een erkende keurder en controleert of de elektriciteitsinstallatie veilig en conform is volgens de regelgeving. Bij een positief resultaat wordt er een keuringsattest afgeleverd, dat vijf jaar geldig is.

Wanneer is een AREI keuring verplicht?
Een AREI keuring is verplicht in verschillende situaties. Bij nieuwe elektrische installaties moet er een keuring plaatsvinden vóór de ingebruikname. Bij belangrijke wijzigingen aan de elektrische installatie of bij verzwaring van de aansluiting is een keuring eveneens verplicht. Ook bij verkoop of verhuur van een pand is een AREI keuring verplicht. Daarnaast is het te allen tijde aan te raden om een AREI keuring te laten uitvoeren, omdat dit de veiligheid van de installatie garandeert.

Hoe verloopt de AREI keuring?
Tijdens de AREI keuring wordt de elektrische installatie van uw pand grondig gecontroleerd op veiligheid en conformiteit. De keuring omvat onder andere een visuele inspectie, metingen en een controle van de documentatie. Indien nodig wordt er ook een inwendig onderzoek van de installatie uitgevoerd. Na controle van alle relevante aspecten en metingen, wordt er een keuringsattest opgesteld.

Wat gebeurt er bij een negatieve AREI keuring?
Indien de AREI keuring negatief uitvalt, betekent dit dat de elektrische installatie niet veilig of conform is volgens de regelgeving. U krijgt dan een tijdelijk keuringsattest, waarmee u dertig dagen de tijd krijgt om de nodige aanpassingen en herstellingen te laten uitvoeren. Na het uitvoeren van de nodige aanpassingen en herstellingen, kunt u een herkeuring laten uitvoeren.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een AREI keuring?
U kunt zich op verschillende manieren voorbereiden op een AREI keuring. Ten eerste is het belangrijk om de elektrische installatie regelmatig te laten onderhouden en eventuele problemen snel te laten oplossen. Daarnaast is het aan te raden om de installatie goed te documenteren en eventuele wijzigingen of herstellingen te laten noteren in het logboek. Ten slotte kunt u voor de keuring zelf een aantal voorbereidingen treffen, zoals het toegankelijk maken van alle elektrische borden en het zorgen voor vrije doorgang naar de verschillende ruimtes.

Veelgestelde vragen over AREI keuringen:

1. Kan ik zelf mijn elektrische installatie keuren?
Nee, een AREI keuring mag enkel uitgevoerd worden door een erkende keurder, die over de nodige kennis en ervaring beschikt.

2. Moet ik aanwezig zijn bij de keuring?
U hoeft niet per se aanwezig te zijn tijdens de keuring, maar het kan wel handig zijn om eventuele vragen van de keurder meteen te kunnen beantwoorden.

3. Hoe lang duurt een AREI keuring?
De duur van een AREI keuring hangt af van de grootte en complexiteit van de installatie, maar gemiddeld duurt deze enkele uren.

4. Wat zijn de gevolgen van het niet uitvoeren van een AREI keuring?
Als u geen AREI keuring laat uitvoeren terwijl dit wel verplicht is, riskeert u een boete en/of een verhoogd veiligheidsrisico voor de gebruikers van het pand.

5. Moet ik na een positieve AREI keuring nog iets doen?
Als de AREI keuring positief uitvalt, moet u geen verdere actie ondernemen behalve het goed bijhouden van het logboek en de elektrische installatie regelmatig laten onderhouden.

Conclusie:
Het is van groot belang om als eigenaar van een pand waar elektriciteit wordt gebruikt, de elektrische installatie regelmatig te laten keuren volgens de AREI-regelgeving. Dankzij deze keuring kan u er zeker van zijn dat uw pand veilig en conform is op het vlak van elektriciteit. Door de nodige voorbereidingen te treffen en te werken met een erkende keurder, kunt u deze keuring zo vlot en efficiënt mogelijk laten verlopen.