Elektriciteitskeuring in Antwerpen: alles wat u moet weten

Als eigenaar of beheerder van een pand in Antwerpen, is het belangrijk om te weten dat u verplicht bent om regelmatig een elektriciteitskeuring uit te voeren. Een elektriciteitskeuring zorgt namelijk voor de veiligheid van uw pand en zijn bewoners. In dit artikel informeren we u over alles wat u moet weten over elektriciteitskeuringen in Antwerpen.

Wat is een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring is een controle van de elektrische installatie van een gebouw. Hierbij wordt nagegaan of de elektrische installatie nog voldoet aan de huidige normen en wetgeving. Tijdens de keuring worden onder andere de leidingen, de aarding van de installatie en de aansluiting van de verschillende toestellen geïnspecteerd.

Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

In Antwerpen is het verplicht om een elektriciteitskeuring uit te voeren in de volgende gevallen:

Hoe verloopt een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring wordt steeds uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme. Het keuringsorganisme voert een visuele controle uit, waarbij het de installatie controleert op correctheid, veiligheid en conformiteit. Vervolgens wordt er een functionele test uitgevoerd, waarbij de installatie wordt geactiveerd om te controleren of alle onderdelen correct werken.

Wat zijn de gevolgen van een negatieve keuring?

Als de keuringsresultaten negatief zijn, betekent dit dat de installatie mogelijks onveilig is. In dat geval moet u de vastgestelde inbreuken laten herstellen en opnieuw een keuring laten uitvoeren. Het is belangrijk om te vermelden dat u geen verkoop- of verhuurcontract mag afsluiten voordat u een positieve keuring hebt ontvangen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een elektriciteitskeuring?

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op een elektriciteitskeuring, kunt u onderstaande tips volgen:

  • Zorg ervoor dat uw elektrische installatie goed toegankelijk is
  • Zorg ervoor dat uw elektrische installatie schoon is
  • Zorg ervoor dat alle elektrische toestellen geïnstalleerd zijn volgens de voorschriften van de fabrikant
  • Zorg voor een degelijke elektriciteitsplanning

Wat zijn de kosten van een elektriciteitskeuring?

De kostprijs van een elektriciteitskeuring kan sterk verschillen per keuringsorganisme en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het pand, het aantal schakelborden, enz. Gemiddeld mag u rekenen op een prijs tussen de € 100 en € 200, afhankelijk van de complexiteit van de installatie.

FAQs:

1. Wat is het doel van een elektriciteitskeuring?

Een elektriciteitskeuring heeft als doel om te controleren of de elektrische installatie van een gebouw nog voldoet aan de huidige normen en wetgeving. Dit zorgt voor de veiligheid van het pand en zijn bewoners.

2. Is een elektriciteitskeuring verplicht bij verhuur?

Ja, in Antwerpen is het verplicht om een elektriciteitskeuring uit te voeren bij de verhuur van een woning of appartement. Deze keuring moet om de vijf jaar plaatsvinden.

3. Kan ik zelf een elektriciteitskeuring uitvoeren?

Nee, een elektriciteitskeuring moet altijd uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme. Zij hebben de juiste kennis en ervaring om de installatie correct te beoordelen.

4. Kan ik een keuringsorganisme kiezen?

Ja, u mag zelf een keuringsorganisme kiezen voor de elektriciteitskeuring. Het is wel belangrijk om te kiezen voor een erkend keuringsorganisme.

5. Hoelang is een positieve keuring geldig?

Een positieve keuring is in principe onbeperkt geldig. Echter, als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden aan de elektrische installatie, moet er opnieuw een keuring plaatsvinden.

Conclusie

Een elektriciteitskeuring is een belangrijk aspect van het onderhoud van een pand. Door regelmatig een keuring te laten uitvoeren, zorgt u voor de veiligheid van uw pand en zijn bewoners. Vergeet niet om tijdig een keuring te laten uitvoeren, zodat de verkoop of verhuur van uw pand niet in het gedrang komt. Kies steeds voor een erkend keuringsorganisme en volg de tips in dit artikel om u goed voor te bereiden op de keuring.