Aarding plaatsen in bestaande woning

Aarding plaatsen in bestaande woning

Als u uw woning bezit, wilt u er zeker van zijn dat deze veilig en betrouwbaar is. Een aspect van woningveiligheid dat vaak over het hoofd wordt gezien, is aarding. In deze handleiding gaan we dieper in op aarding. We leggen uit hoe aarding werkt, waarom het belangrijk is en wat het proces is van het installeren van aarding in een bestaande woning.

Wat is aarding?

Aarding is het proces waarbij elektrische apparaten en bedrading worden verbonden met de grond. Dit zorgt voor een extra beveiligingslaag in uw woning en vermindert de kans op elektrische schokken en brand. Het werkt als een veiligheidsklep in geval van een kortsluiting of overbelasting van stroom.

Waarom is aarding belangrijk?

Aarding is cruciaal om de veiligheid van uw huis te waarborgen. Als uw woning niet goed geaard is, riskeert u elektrische schokken bij het aanraken van apparaten of bedrading. Bovendien wordt de kans op brand en elektrocutie aanzienlijk verhoogd door onjuist afgesloten stroomcircuits. Door uw woning te aarden, vermindert u niet alleen risico’s maar verlengt u ook de levensduur van uw elektronische apparaten.

Aarding plaatsen in bestaande woning

Als u een bestaande woning hebt en onzeker bent of deze correct is geaard dan is het een goed idee om dit te laten controleren door een professionele elektricien. In veel gevallen moet er aarding worden aangebracht om aan de recente veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Hoe werkt het proces van aarding plaatsen?

Het proces van aarding plaatsen begint met het bepalen van de vereiste omvang van de aarding. Dit hangt af van de grootte van uw huis en de hoeveelheid apparaten die zijn aangesloten op uw stroomnetwerk. Vervolgens moeten er gaten worden gegraven voor de nieuwe kabels die een verbinding maken met de aardingspot. Deze gaten worden vervolgens opgevuld met een geleidende substantie om de beste geleiding te verkrijgen tussen de aardingspot en het aardingsapparaat in uw huis.

Hoeveel kost aarding plaatsen in bestaande woning?

De kosten van het plaatsen van aarding in uw huis zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze variëren van het soort systeem dat u nodig hebt tot het type grond waarop uw woning is gebouwd. Ook de omvang van uw woning speelt een rol in de uiteindelijke kosten. In het algemeen kost het plaatsen van aarding in een woning gemiddeld tussen de € 250,- en € 500,-.

FAQs

Q: Hoe vaak moet aarding gecontroleerd worden?
A: Het is aanbevolen om aarding te laten controleren en eventueel bij te werken iedere 10 jaar.

Q: Wanneer moet aarding worden vernieuwd?
A: Aarding moet vernieuwd worden bij een grondige renovatie, aanpassen van de elektrische installatie of na een brand.

Q: Kan elke woning worden geaard?
A: In theorie kan elke woning geaard worden. In de praktijk is het soms lastig om de benodigde kabels te trekken of door oudere bouwmethodes.

Q: Kan ik zelf aarding plaatsen in mijn woning?
A: In België is aarding plaatsen enkel toegelaten wanneer u geregistreerd bent als elektricien en in Nederland dient u een verklaring van installatiebevoegdheid te hebben.

Q: Wat gebeurt er als mijn woning niet geaard is?
A: Als uw woning niet geaard is loopt u groter risico op stroomstoten en een grotere kans op brand.

Conclusie

Aarding is cruciaal om uw huis veilig te maken en is een vereiste van veiligheidsvoorschriften. Het proces is relatief eenvoudig en kan door een professionele elektricien worden uitgevoerd. Het is belangrijk om uw huis regelmatig te laten controleren op aarding om te garanderen dat deze in orde is. Laat u niet verrassen door een onveilige woning en zorg voor aarding van uw elektrische installaties.